Kalite Politikamız
07 Kasım 2017

Ağız Diş Sağlığı alanında hizmet veren Merkezimiz;
·     Özgüvene sahip, çalışkan, eğitimli ve kendini geliştiren, deneyimli personel kadrosuyla çalışacağını,
·     Hasta memnuniyetini ön planda tutarken hizmet kalitesini sürekli geliştireceğini,
·     Hizmet aldığı tedarikçiler ile iyi ilişkiler içerisinde çalışacağını,
·     Verdiği hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürüteceğini,
·     Tüm faaliyetleri kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almayı
·     Çalışanlarını, hasta ve yakınlarını oluşabilecek kaza ve tehlikelerden koruyan, güvenli bir ortam sağlamayı
·     Çalışanların ve hastaların sağlıklarının korunması için gereken her türlü önlemi almayı,
·     Kalite, İSG Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamayı
·     Faaliyetleri dolayısıyla sorumlusu olduğu yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymayı taahhüt eder.