Hasta Hakları Birimi
20 Şubat 2018

Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak. Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak. Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi  çalışmalarına yardım etmek.